Στοιχεια Διαβουλευσης

Μια διαβούλευση ακόμα

Διεξάγεται από: Δήμος
Βήμα Διαβούλευσης Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί και έχει περάσει στο αρχείο.
Έναρξη: 02/07/2015
Λήξη:08/08/2015
 

Πληροφοριακό Υλικό

Περίληψη Συζήτησης

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Αποτέλεσμα Διαβούλευσης

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις